اساتید شیمی

image   

 

image

 

 

 

image

 

 

اساتید فیزیک

 image

image

 

image

 

 

اساتید ریاضیات تجربی و حسابان

image

 

image

 

image

 

image

 

 

 

اساتید زیست شناسی 

 

image

امین گلخنی

image

احمد حسنی

image

علی محمد عمارلو

image

حسن محمد نشتایی