• اساتید زیست ۴۰۴
  • اساتید شیمی ۴۰۴
  • اساتید فیزیک ۴۰۴
  • اساتید ریاضی ۴۰۴
  • اساتید هندسه و گسسته ۴۰۴
  • اساتید عمومی ۴۰۴
  • اساتید مشاوره ۴۰۴
  • مدرسه هدف

 

 

 

image

✅آموزشگاه کنکور هدف فعالیت خود را در سال 1363 با هدف ارائه نوعی متفاوت از آموزش آغاز کرد. از همان اول سنگ بنای آموزشگاه بر این اساس استوار گردیدکه آموزش مفاهیم درسی را با روش آسان و به قصد تفهیم علمی مطالب ارائه نماید.

✔کنکور هدف در تمام این مدت حدودا 40 ساله فعالیت آموزشی مصمم بوده که در اجرای برنامه ها از برگزیده ترین استادان و معلمان  بافکر ، خوش‌بیان و مبتکر استفاده نماید.

✔ هم اکنون فعالیت آموزشی ، به صورت حضوری و آنلاین  با همان کیفیت مورد قبول دانش آموزان جدی ادامه دارد.

✔حاصل این تلاش قبولی هزاران نفر از دانش آموزان هدف  در دانشگاه های مختلف کشور است . صدها پزشک ، مهندس ، حقوق دان هستند که از خدمات آموزشی هدف استفاده کرده اند.

✔ ما افتخار میکنیم که کنکور هدف در طول این سالیان انتخاب اول دانش آموزان برتر و مرکز آموزشی مورد اعتماد خانواده های محترم تهران و سراسر کشور بوده است.

 

تماس با ما