ریاضیات کنکور(تجربی) استاد امیرهوشنگ انصاری

ریاضیات کنکور(تجربی) استاد امیرهوشنگ انصاری

روز: سه شنبه ساعت: ۱۹:۰۰-15:30 شروع دوره: این دوره شامل تدریس سه پایه تحصیلی(دهم،یازدهم و دوازدهم)و نکات مهم و تست های مهم میباشد

جامع پسران دختران آنلاین
پکیج کلیه دروس اختصاصی رشته تجربی آنلاین

پکیج کلیه دروس اختصاصی رشته تجربی آنلاین

این پکیج شامل 4 درس ریاضیات تجربی، فیزیک، شیمی و زیست‌شناسی می‌باشد.

دختران پسران آنلاین
پکیج کلیه دروس اختصاصی رشته ریاضی آنلاین

پکیج کلیه دروس اختصاصی رشته ریاضی آنلاین

این پکیج شامل 5 درس حسابان، فیزیک، شیمی ،هندسه و گسسته می‌باشد.

دختران پسران آنلاین
زبان انگلیسی دوازدهم

زبان انگلیسی دوازدهم

این دوره آمادگی امتحان نهایی برای پایه دوازدهم میباشد که روزهای چهارشنبه ساعت ۱۷:۳۰-۱۶:۰۰ برگزار خواهد شد.

آنلاین
ادبیات دوازدهم (سالیانه)

ادبیات دوازدهم (سالیانه)

این دوره آمادگی امتحان نهایی برای پایه دوازدهم میباشد که روز های چهارشنبه ساعت ۱۹:۳۰-۱۸:۰۰ برگزار خواهدشد.

آنلاین
شیمی کنکور ۴۰۴

شیمی کنکور ۴۰۴

این دوره ویژه کنکور ۱۴۰۴ میباشد که در روزهای چهارشنبه ساعت ۱۸:۳۰-۱۵:۳۰ برگزار خواهد شد و از حدود بهمن ماه شروع کلاس میباشد.

دوره فشرده ریاضیات تجربی استاد عباسپور

دوره فشرده ریاضیات تجربی استاد عباسپور

این دوره از هفته اول آبان روزهای دوشنبه ساعت ۱۸:۳۰-۱۵:۳۰ برگزار خواهد شد.

جامع آنلاین
شیمی پدیا جامع

شیمی پدیا جامع

آفلاین پدیا جامع
ریاضی پدیا جامع استاد عباسپور

ریاضی پدیا جامع استاد عباسپور

جامع آفلاین پدیا
کلاس تست ریاضیات تجربی و حسابان استاد عباسپور

کلاس تست ریاضیات تجربی و حسابان استاد عباسپور

این کلاس در روزهای سه‌شنبه ساعت 15:30 الی 17:30 برگزار میشود(شروع از بهمن). این کلاس فقط به صورت تستی میباشد و شامل پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم میباشد.

جامع آنلاین
تست ریاضیات تجربی و حسابان استاد عباسپور+پدیا

تست ریاضیات تجربی و حسابان استاد عباسپور+پدیا

این کلاس در روزهای سه‌شنبه ساعت 15:30 الی 17:30 برگزار میشود(شروع از بهمن). این کلاس فقط به صورت تستی میباشد و شامل پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم میباشد. این دوره شامل پدیا هم میباشد.

جامع پدیا آنلاین
عربی دوازدهم

عربی دوازدهم

این دوره آمادگی امتحان نهایی برای پایه دوازدهم میباشد که روزهای جمعه ساعت 15:۳۰-14:۰۰ برگزار خواهد شد.

آنلاین
ریاضیات کنکور ۴۰۴

ریاضیات کنکور ۴۰۴

روز:شنبه ساعت: ۱۸:۳۰-15:30 شروع دوره:از بهمن ماه ۱۴۰۳. این دوره شامل تدریس سه پایه تحصیلی(دهم،یازدهم و دوازدهم)و نکات مهم و تست های مهم میباشد

جامع آنلاین
دین و زندگی دوازدهم

دین و زندگی دوازدهم

این دوره آمادگی امتحان نهایی برای پایه دوازدهم میباشد که روزهای جمعه ساعت 14:0۰-16:۰۰ برگزار خواهد شد.

آنلاین
دوره امتحانات ترم اول

دوره امتحانات ترم اول

آنلاین
ریاضیات کنکور(تجربی و حسابان) استاد مهرداد عباسپور

ریاضیات کنکور(تجربی و حسابان) استاد مهرداد عباسپور

روز: شنبه ساعت: 22:00-19:00 شروع دوره:این دوره شامل تدریس سه پایه تحصیلی(دهم،یازدهم و دوازدهم)و نکات مهم و تست های مهم میباشد

دختران پسران جامع آنلاین
ریاضیات کنکور(تجربی) استاد علیرضا خوانچه زر

ریاضیات کنکور(تجربی) استاد علیرضا خوانچه زر

روز: شنبه ساعت: 22:00-19:00 شروع دوره:این دوره شامل تدریس سه پایه تحصیلی(دهم،یازدهم و دوازدهم)و نکات مهم و تست های مهم میباشد

جامع آنلاین
زیست‌شناسی کنکور حسن محمدنشتایی

زیست‌شناسی کنکور حسن محمدنشتایی

روز: سه شنبه ساعت: ۲۰:۰۰-۱۶:۰۰ شروع دوره: این دوره شامل تدریس سه پایه تحصیلی(دهم،یازدهم و دوازدهم)و نکات مهم و تست های مهم میباشد

جامع آنلاین
زیست شناسی کنکور استاد احمد حسنی

زیست شناسی کنکور استاد احمد حسنی

روز: دو شنبه ساعت: 18:30-15:30 شروع دوره: این دوره شامل تدریس سه پایه تحصیلی(دهم،یازدهم و دوازدهم)و نکات مهم و تست های مهم میباشد

جامع آنلاین
فیزیک کنکور(تجربی و ریاضی) استاد جواد قزوینیان

فیزیک کنکور(تجربی و ریاضی) استاد جواد قزوینیان

روز:شنبه ساعت: 18:30-15:30 شروع دوره:این دوره شامل تدریس سه پایه تحصیلی(دهم،یازدهم و دوازدهم)و نکات مهم و تست های مهم میباشد

جامع آنلاین
فیزیک کنکور(تجربی و ریاضی) استاد امیر میرحسینی

فیزیک کنکور(تجربی و ریاضی) استاد امیر میرحسینی

روز:جمعه ساعت: 19:۰۰-16:۰۰ شروع دوره:این دوره شامل تدریس سه پایه تحصیلی(دهم،یازدهم و دوازدهم)و نکات مهم و تست های مهم میباشد

آفلاین دختران پسران آنلاین
فیزیک کنکور(تجربی و ریاضی) استاد مهرداد دهقان

فیزیک کنکور(تجربی و ریاضی) استاد مهرداد دهقان

روز:پنجشنبه ساعت: 18:30-15:30 شروع دوره:این دوره شامل تدریس سه پایه تحصیلی(دهم،یازدهم و دوازدهم)و نکات مهم و تست های مهم میباشد

آفلاین دختران پسران آنلاین
شیمی کنکور(تجربی و ریاضی) استاد میلاد درخشان

شیمی کنکور(تجربی و ریاضی) استاد میلاد درخشان

روز:یکشنبه ساعت: 18:15 -15:30 شروع دوره:این دوره شامل تدریس سه پایه تحصیلی(دهم،یازدهم و دوازدهم)و نکات مهم و تست های مهم میباشد

آفلاین دختران پسران آنلاین
شیمی کنکور(تجربی و ریاضی) استاد حامد اسماعیلی

شیمی کنکور(تجربی و ریاضی) استاد حامد اسماعیلی

روز:یکشنبه ساعت: 20:30-15:30 این دوره شامل تدریس سه پایه تحصیلی(دهم،یازدهم و دوازدهم)و نکات مهم و تست های مهم میباشد

آفلاین دختران پسران آنلاین
شیمی کنکور(تجربی و ریاضی) استاد محمد مرادی

شیمی کنکور(تجربی و ریاضی) استاد محمد مرادی

روز:یکشنبه ساعت: 22:00-18:30 این دوره شامل تدریس سه پایه تحصیلی(دهم،یازدهم و دوازدهم)و نکات مهم و تست های مهم میباشد

آفلاین دختران پسران آنلاین
هندسه و گسسته کنکور(ریاضی) استاد حسین خزایی

هندسه و گسسته کنکور(ریاضی) استاد حسین خزایی

روز:سه شنبه ساعت: ۲۱:۳۰-15:۴۵ شروع دوره:این دوره شامل تدریس سه پایه تحصیلی(دهم،یازدهم و دوازدهم)و نکات مهم و تست های مهم میباشد

آفلاین دختران پسران آنلاین