حل نمونه سوالات امتحانات نهایی ویژه پایه دوازدهم
نام مدرس: گروه مدرسین
قیمت دوره: رایگان


مباحث
آفلاین فیلم های دوره
۵۸ جلسه
فصل سوم شیمی دوازدهم استاد اسماعیلی
فصل دوم شیمی دوازدهم استاد اسماعیلی
فصل اول شیمی دوازدهم استاد اسماعیلی
فصل چهارم شیمی دوازدهم استاد اسماعیلی
استاد میرحسینی فیزیک دوازدهم
حل نمونه سوال شیمی دکتر مرادی
رفع اشکال فیزیک دوازدهم استاد یحیوی
حل نمونه سوال فیزیک استاد قزوینیان
حل نمونه سوال امتحان ریاضی استاد خوانچه زر
استاد عباسپور جمع‌بندی مخصوص امتحانات نهایی ریاضی ۳ دوازدهم تجربی و حسابان مقدمه
جمع‌بندی مخصوص امتحانات نهایی استاد عباسپور ریاضی ۳ دوازدهم فصل ۱ : درس ۱
جمع‌بندی مخصوص امتحانات نهایی استاد عباسپور ریاضی ۳ دوازدهم فصل ۱ : درس ۲
جمع‌بندی مخصوص امتحانات نهایی استاد عباسپور ریاضی ۳ دوازدهم فصل ۱ : درس ۳
جمع‌بندی مخصوص امتحانات نهایی استاد عباسپور ریاضی ۳ دوازدهم فصل ۲ : درس ۱
جمع‌بندی مخصوص امتحانات نهایی استاد عباسپور ریاضی ۳ دوازدهم فصل ۲ : درس ۲
جمع‌بندی مخصوص امتحانات نهایی استاد عباسپور ریاضی ۳ دوازدهم فصل ۳ : درس ۱
جمع‌بندی مخصوص امتحانات نهایی استاد عباسپور ریاضی ۳ دوازدهم فصل ۳ : درس ۲
جمع‌بندی مخصوص امتحانات نهایی استاد عباسپور ریاضی ۳ دوازدهم فصل ۴ : درس ۱
جمع‌بندی مخصوص امتحانات نهایی استاد عباسپور ریاضی ۳ دوازدهم فصل ۴ : درس ۲
جمع‌بندی مخصوص امتحانات نهایی استاد عباسپور ریاضی ۳ دوازدهم فصل ۴ : درس ۳
جمع‌بندی مخصوص امتحانات نهایی استاد عباسپور ریاضی ۳ دوازدهم فصل ۵ : درس ۱
جمع‌بندی مخصوص امتحانات نهایی استاد عباسپور ریاضی ۳ دوازدهم فصل ۵ : درس ۲
جمع‌بندی مخصوص امتحانات نهایی استاد عباسپور ریاضی ۳ دوازدهم فصل ۶ : درس ۱
جمع‌بندی مخصوص امتحانات نهایی استاد عباسپور ریاضی ۳ دوازدهم فصل ۶ : درس ۲
جمع‌بندی مخصوص امتحانات نهایی استاد عباسپور ریاضی ۳ دوازدهم فصل ۷ : درس ۱
جمع‌بندی مخصوص امتحانات نهایی استاد عباسپور حل ویدیویی امتحان نهایی ۱۳۹۷/۱۰/۸
جمع‌بندی مخصوص امتحانات نهایی استاد عباسپور حل ویدیویی امتحان نهایی ۱۳۹۸/۳/۲
جمع‌بندی مخصوص امتحانات نهایی استاد عباسپور حل ویدیویی امتحان نهایی ۱۳۹۸/۶/۴
جمع‌بندی مخصوص امتحانات نهایی استاد عباسپور حل ویدیویی امتحان نهایی ۱۳۹۸/۱۰/۹
جمع‌بندی مخصوص امتحانات نهایی استاد عباسپور حل ویدیویی امتحان نهایی ۱۳۹۹/۳/۲۴ خارج از کشور نوبت صبح
جمع‌بندی مخصوص امتحانات نهایی استاد عباسپور حل ویدیویی امتحان نهایی ۱۳۹۹/۳/۲۴ خارج از کشور نوبت عصر
جمع‌بندی مخصوص امتحانات نهایی استاد عباسپور حل ویدیویی امتحان نهایی ۱۳۹۹/۴/۸
جمع‌بندی مخصوص امتحانات نهایی استاد عباسپور حل ویدیویی امتحان نهایی ۱۳۹۹/۶/۴
جمع‌بندی مخصوص امتحانات نهایی استاد عباسپور حل ویدیویی امتحان نهایی ۱۳۹۹/۱۰/۲۷
حل نمونه سوال امتحان ریاضی نهایی استاد خوانچه زر
حل نمونه سوال امتحان نهایی گسسته استاد انصاری
حل نمومه سوالات امتحان نهایی عربی استاد محمدی
حل نمونه سوالات امتحان زیست دکتر ظهریان
حل آزمون خرداد ماه سال ۹۹ هندسه استاد شریفی
حل آزمون شهریور ماه سال ۹۹ هندسه استاد شریفی
حل آزمون دی ماه سال ۹۹ هندسه استاد شریفی
نمونه سوال دینی ۱۴۰۱ فضلی خانی
نمونه سوال ریاضی استاد انصاری ۱ خرداد
نمونه سوال هندسه استاد خطیبی
نمونه سوال هندسه دکتر شریفی
نمونه سوال ریاضی استاد انصاری ۳ خرداد
نمونه سوال ریاضی استاد انصاری ۲ خرداد
امتحان نهایی شیمی استاد اسماعیلی دی ۱۴۰۰
امتحان نهایی شیمی استاد اسماعیلی خرداد ۱۴۰۰
نمونه امتحان نهایی زبان استاد عظیمی
امتحان نهایی شیمی استاد اسماعیلی شهریور ۱۴۰۰
نمونه امتحان نهایی شیمی دکتر مرادی
نمونه امتحان نهایی فیزیک استاد میرحسینی
نمونه سوال امتحان نهایی زیست دکتر عمارلو
حل سوالات امتحان نهایی عربی استاد محمدی
حل نمونه سوال نهایی ادبیات استاد شاهین زاد
حل نمونه سوال گسسته استاد خطیبی
نمونه سوال گسسته استاد انصاری
به راهنمایی نیاز دارید؟
راهنمای سایت