زیست شناسی کنکور
زیست شناسی کنکور
نام مدرس: علی ظهریان
قیمت دوره: ۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان

1.شرایط برگزاری کلاس: با توجه به جدول برنامه تعیین شده در صفحه اصلی سایت هدف این کلاس هر هفته یک جلسه خواهد بود

۲.محتوای آفلاین کلاس حداکثر ۲روز بعداز پایان کلاس اصلی در اختیار دانش آموزان قرار خواهد گرفت(به مدت یک هفته در پنل شخصی بر روی سایت و بعد از آن از طریق آپلیکیشن هدف در دسترس شما می باشد.)

۳.جزوه کلاس در قسمت جزوات (هم خام و هم پرشده) قرار خواهد گرفت.

 بارگزاری جزوات:

مورد اول_جزوات خام:بطور معمول حداقل ۱ الی ۲روز قبل از جلسه اصلی کلاس.

مورد دوم_جزوات پرشده کلاس:با توجه به صلاح دید دبیر همزمان با قرار گرفتن فیلم آفلاین در دسترس است.

۴.در صورت نیاز جلسات اضافه تر برای کلاسها

_روش اطلاع رسانی به دو صورت خواهد بود:

_دبیر مربوطه سر کلاس دانش آموزان را مطلع میکند.

_اطلاعیه ها در پنل دانش آموزی.

۵.آزمون های کلاسی: در بازه ساعتی مشخص در قسمت آزمون قابل رویت و پاسخگویی خواهد بود؛پس از اتمام ساعت آزمون پاسخ برای شما در قسمت همان آزمون قرار خواهد گرفت.

۶.تکالیف:توسط دبیر در کلاس مطرح میشود یا به صورت فایل در قسمت جزوات آپلود خواهد شد یا در قسمت تکالیف همان دوره

۷.برای استفاده از کلاس آنلاین از قسمت پخش زنده یا داشبورد وارد کلاس میشوید و محتوای ارائه شده در دسترس شما خواهد بود.

۸.توجه:محتوا آموزشی پس از یک ماه بعد از اتمام کلاس از دسترس دانش آموز خارج خواهد شد و دسترسی مجددا به آن وجود ندارد.

ویدیو های رایگان
مباحث
آفلاین دکتر علی ظهریان
۳۸ جلسه
جلسه اول فصل یک دوازهم 24 مهر
جلسه اول فصل یک دوازهم ۲۴ مهر
جلسه 27 مهر مدرسه گفتار 4 فصل 4 دهم
جلسه ۲۷ مهر مدرسه گفتار ۴ فصل ۴ دهم
جلسه سوم 1 آبان فصل یک دوازدهم
جلسه سوم ۱ آبان فصل یک دوازدهم
جلسه 4 ابان مدرسه گفتار 2 گیاهی
جلسه ۴ ابان مدرسه گفتار ۲ گیاهی
جلسه 8 ابان اتمام فصل یک دوازدهم
جلسه ۸ ابان اتمام فصل یک دوازدهم
جلسه 11 آبان مدرسه پایان فصل 6 و گفتار 1 و 2 فصل 7
جلسه ۱۱ آبان مدرسه پایان فصل ۶ و گفتار ۱ و ۲ فصل ۷
جلسه 15 آبان فصل 2
جلسه ۱۵ آبان فصل ۲
جلسه 18 آبان گفتار 3و4 فصل 7
جلسه ۱۸ آبان گفتار ۳و۴ فصل ۷
جلسه 22 آبان فصل 2 و شروع فصل 3
جلسه ۲۲ آبان فصل ۲ و شروع فصل ۳
جلسه 25 آبان فصل یک یازدم مدرسه
جلسه ۲۵ آبان فصل یک یازدم مدرسه
جلسه 29 ابان فصل سه دوازدهم
جلسه ۲۹ ابان فصل سه دوازدهم
جلسه 2 آذر گفتار 2 فصل یک یازدهم
جلسه ۲ آذر گفتار ۲ فصل یک یازدهم
جلسه 6 آذر فصل 3 دوازدهم
جلسه ۶ آذر فصل ۳ دوازدهم
جلسه 9 آذر گفتار 2 فصل یک یازدهم
جلسه ۹ آذر گفتار ۲ فصل یک یازدهم
جلسه سیزدهم آذر فصل چهار پیش
جلسه سیزدهم آذر فصل چهار پیش
جلسه 16 آذر چشم
جلسه ۱۶ آذر چشم
جلسه ۲۰ آذر ژنتیک
جلسه ۲۰ آذر ژنتیک
جلسه 23 آذر قلب
جلسه ۲۳ آذر قلب
جلسه 27 آذر فصل 4
جلسه ۲۷ آذر فصل ۴
جلسه 30 آذر قلب
جلسه ۳۰ آذر قلب
جلسه چهاردهم 4 دی فصل 5 دوازدهم
جلسه چهاردهم ۴ دی فصل ۵ دوازدهم
جلسه 18 دی تولید مثل جانوری
جلسه ۱۸ دی تولید مثل جانوری
جلسه 21 دی جانوری
جلسه ۲۱ دی جانوری
جلسه 25 دی گفتار 1 و 2 فصل 6
جلسه ۲۵ دی گفتار ۱ و ۲ فصل ۶
جلسه 28 دی گفتار 2 و 3 فصل 5
جلسه ۲۸ دی گفتار ۲ و ۳ فصل ۵
جلسه 2 بهمن گفتار 3 فصل 6 و 7
جلسه ۲ بهمن گفتار ۳ فصل ۶ و ۷
جلسه 5 بهمن گفتار 4 فصل 5 و گفتار 1 فصل 5
جلسه ۵ بهمن گفتار ۴ فصل ۵ و گفتار ۱ فصل ۵
جلسه 9 بهمن گفتار یک فصل 7
جلسه ۹ بهمن گفتار یک فصل ۷
جلسه 12 بهمن گفتار 2و3و4 فصل 6
جلسه ۱۲ بهمن گفتار ۲و۳و۴ فصل ۶
جلسه 16 بهمن فصل 7 و 8 دوازدهم
جلسه ۱۶ بهمن فصل ۷ و ۸ دوازدهم
جلسه 19 بهمن اندام جنسی
جلسه ۱۹ بهمن اندام جنسی
جلسه 26 بهمن فصل هشت
جلسه ۲۶ بهمن فصل هشت
جلسه ۳۰ بهمن فصل ۳ و ۵ دهم
جلسه ۳۰ بهمن فصل ۳ و ۵ دهم
جلسه 3 اسفند پایان کتاب
جلسه ۳ اسفند پایان کتاب
جلسه 7 اسفند فصل 2 و 5 دهم
جلسه ۷ اسفند فصل ۲ و ۵ دهم
جلسه 10 اسفند رفع اشکال
جلسه ۱۰ اسفند رفع اشکال
جلسه 14 اسفند فصل دو و چهارم دهم
جلسه ۱۴ اسفند فصل دو و چهارم دهم
جلسه 17 اسفند رفع اشکال پایه
جلسه ۱۷ اسفند رفع اشکال پایه
دوره های مرتبط
مشاهده موارد بیشتر
به راهنمایی نیاز دارید؟
راهنمای سایت