ریاضیات تجربی کنکور
ریاضیات تجربی کنکور
نام مدرس: علی‌رضا خوانچه‌زر
قیمت دوره: ۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان

1.شرایط برگزاری کلاس: با توجه به جدول برنامه تعیین شده در صفحه اصلی سایت هدف این کلاس هر هفته یک جلسه خواهد بود

۲.محتوای آفلاین کلاس حداکثر ۲روز بعداز پایان کلاس اصلی در اختیار دانش آموزان قرار خواهد گرفت(به مدت یک هفته در پنل شخصی بر روی سایت و بعد از آن از طریق آپلیکیشن هدف در دسترس شما می باشد.)

۳.جزوه کلاس در قسمت جزوات (هم خام و هم پرشده) قرار خواهد گرفت.

 بارگزاری جزوات:

مورد اول_جزوات خام:بطور معمول حداقل ۱ الی ۲روز قبل از جلسه اصلی کلاس.

مورد دوم_جزوات پرشده کلاس:با توجه به صلاح دید دبیر همزمان با قرار گرفتن فیلم آفلاین در دسترس است.

۴.در صورت نیاز جلسات اضافه تر برای کلاسها

_روش اطلاع رسانی به دو صورت خواهد بود:

_دبیر مربوطه سر کلاس دانش آموزان را مطلع میکند.

_اطلاعیه ها در پنل دانش آموزی.

۵.آزمون های کلاسی: در بازه ساعتی مشخص در قسمت آزمون قابل رویت و پاسخگویی خواهد بود؛پس از اتمام ساعت آزمون پاسخ برای شما در قسمت همان آزمون قرار خواهد گرفت.

۶.تکالیف:توسط دبیر در کلاس مطرح میشود یا به صورت فایل در قسمت جزوات آپلود خواهد شد یا در قسمت تکالیف همان دوره

۷.برای استفاده از کلاس آنلاین از قسمت پخش زنده یا داشبورد وارد کلاس میشوید و محتوای ارائه شده در دسترس شما خواهد بود.

۸.توجه:محتوا آموزشی پس از یک ماه بعد از اتمام کلاس از دسترس دانش آموز خارج خواهد شد و دسترسی مجددا به آن وجود ندارد.

ویدیو های رایگان
مباحث
آفلاین استاد علیرضا خوانچه زر
۵۶ جلسه
جلسه اول 15 شهریور قدرمطلق، انتقال
جلسه اول ۱۵ شهریور قدرمطلق، انتقال
جلسه ۲۲ شهریور انتقال تابع
جلسه ۲۲ شهریور انتقال تابع
جلسه 5 مهر تابع
جلسه ۵ مهر تابع
جلسه 12 مهر تابع
جلسه ۱۲ مهر تابع
جلسه 19 مهر رسم شکل
جلسه ۱۹ مهر رسم شکل
جلسه 26 مهر رسم شکل
جلسه ۲۶ مهر رسم شکل
جلسه 3 آبان توابع گلدون و سرسره
جلسه ۳ آبان توابع گلدون و سرسره
جلسه 10 ابان تابع
جلسه ۱۰ ابان تابع
جلسه 17 ابان دامنه تابع
جلسه ۱۷ ابان دامنه تابع
جلسه 24 آبان تساوی دو تابع
جلسه ۲۴ آبان تساوی دو تابع
جلسه 29 آبان یکنوایی تابع
جلسه ۲۹ آبان یکنوایی تابع
جلسه 1 آذر تابع
جلسه ۱ آذر تابع
جلسه 6 آذر تابع
جلسه ۶ آذر تابع
جلسه 8 آذر تابع
جلسه ۸ آذر تابع
جلسه 15 آذر تابع
جلسه ۱۵ آذر تابع
جلسه 20 آذر تابع
جلسه ۲۰ آذر تابع
جلسه 22 آذر مثلثات
جلسه ۲۲ آذر مثلثات
جلسه 27 آذر مثلثات
جلسه ۲۷ آذر مثلثات
جلسه 29 آذر مثلثات
جلسه ۲۹ آذر مثلثات
جلسه 4 دی مثلثات
جلسه ۴ دی مثلثات
جلسه 6 دی مثلثات
جلسه ۶ دی مثلثات
آفلاین حل تست مثلثات و تابع
آفلاین حل تست مثلثات و تابع
جلسه 20 دی مشتق
جلسه ۲۰ دی مشتق
جلسه 27 دی شروع حد
جلسه ۲۷ دی شروع حد
جلسه 2 بهمن مشتق
جلسه ۲ بهمن مشتق
جلسه 4 بهمن مشتق
جلسه ۴ بهمن مشتق
جلسه 9 بهمن مشتق
جلسه ۹ بهمن مشتق
جلسه 11 بهمن مشتق
جلسه ۱۱ بهمن مشتق
جلسه 18 بهمن مشتق
جلسه ۱۸ بهمن مشتق
جلسه 23 بهمن اتمام تعریف مشتق
جلسه ۲۳ بهمن اتمام تعریف مشتق
جلسه 25 بهمن کاربرد مشتق
جلسه ۲۵ بهمن کاربرد مشتق
جلسه ۳۰ بهمن کاربرد مشتق
جلسه ۳۰ بهمن کاربرد مشتق
جلسه 2 اسفند کاربرد مشتق
جلسه ۲ اسفند کاربرد مشتق
جلسه 9 اسفند کاربرد مشتق
جلسه ۹ اسفند کاربرد مشتق
جلسه 14 اسفند بهینه سازی
جلسه ۱۴ اسفند بهینه سازی
جلسه 16 اسفند حد و کاربرد حد
جلسه ۱۶ اسفند حد و کاربرد حد
جلسه سی و نهم 21 اسفند حد
جلسه سی و نهم ۲۱ اسفند حد
جلسه چهلم 23 اسفند حد
جلسه چهلم ۲۳ اسفند حد
جلسه چهل و یکم 15 فروردین حد و پیوستگی
جلسه چهل و یکم ۱۵ فروردین حد و پیوستگی
جلسه چهل و دوم 20 فروردین حد و پیوستگی
جلسه چهل و دوم ۲۰ فروردین حد و پیوستگی
جلسه چهل و سوم 22 فروردین پیوستگی
جلسه چهل و سوم ۲۲ فروردین پیوستگی
آفلاین آنالیز قسمت اول
آفلاین آنالیز قسمت اول
آفلاین آنالیز قسمت سوم
آفلاین آنالیز قسمت سوم
آفلاین آنالیز قسمت دوم
آفلاین آنالیز قسمت دوم
آفلاین آنالیز قسمت پنجم
آفلاین آنالیز قسمت پنجم
آفلاین آنالیز قسمت چهارم
آفلاین آنالیز قسمت چهارم
جلسه چهل و چهارم 29 فروردین مقاطع مخروطی و دایره
جلسه چهل و چهارم ۲۹ فروردین مقاطع مخروطی و دایره
جلسه چهل و پنجم 2 اردیبهشت مقاطع مخروطی
جلسه چهل و پنجم ۲ اردیبهشت مقاطع مخروطی
جلسه چهل و ششم 5 اردیبهشت بیضی
جلسه چهل و ششم ۵ اردیبهشت بیضی
جلسه چهل و هفتم 9 اردیبهشت احتمال
جلسه چهل و هفتم ۹ اردیبهشت احتمال
جلسه چهل و هشتم 12 اردیبهشت لگاریتم
جلسه چهل و هشتم ۱۲ اردیبهشت لگاریتم
جلسه چهل و نهم 16 اردیبهشت احتمال
جلسه چهل و نهم ۱۶ اردیبهشت احتمال
جلسه چهل و نهم 19 اردیبهشت لگاریتم
جلسه چهل و نهم ۱۹ اردیبهشت لگاریتم
جلسه پنجاهم 23 اردیبهشت احتمال
جلسه پنجاهم ۲۳ اردیبهشت احتمال
جلسه پنجاه و یکم 26 اردیبهشت لگاریتم
جلسه پنجاه و یکم ۲۶ اردیبهشت لگاریتم
جلسه آخر 30 اردیبهشت هندسه
جلسه آخر ۳۰ اردیبهشت هندسه
دوره های مرتبط
مشاهده موارد بیشتر
به راهنمایی نیاز دارید؟
راهنمای سایت