ریاضی دهم سالیانه
ریاضی دهم سالیانه
نام مدرس: امیرهوشنگ انصاری
قیمت دوره: ۷۰۰,۰۰۰ تومان

این کلاس از مهر ماه شروع خواهد شد روز های شنبه ساعت 15:15 الی 18:15 شروع کلاس 24 مهر

1.شرایط برگزاری کلاس: با توجه به جدول برنامه تعیین شده در صفحه اصلی سایت هدف این کلاس هر هفته یک جلسه خواهد بود

۲.محتوای آفلاین کلاس حداکثر ۲روز بعداز پایان کلاس اصلی در اختیار دانش آموزان قرار خواهد گرفت(به مدت یک هفته در پنل شخصی بر روی سایت و بعد از آن از طریق آپلیکیشن هدف در دسترس شما می باشد.)

۳.جزوه کلاس در قسمت جزوات (هم خام و هم پرشده) قرار خواهد گرفت.

 بارگزاری جزوات:

مورد اول_جزوات خام:بطور معمول حداقل ۱ الی ۲روز قبل از جلسه اصلی کلاس.

مورد دوم_جزوات پرشده کلاس:با توجه به صلاح دید دبیر همزمان با قرار گرفتن فیلم آفلاین در دسترس است.

۴.در صورت نیاز جلسات اضافه تر برای کلاسها

_روش اطلاع رسانی به دو صورت خواهد بود:

_دبیر مربوطه سر کلاس دانش آموزان را مطلع میکند.

_اطلاعیه ها در پنل دانش آموزی.

۵.آزمون های کلاسی: در بازه ساعتی مشخص در قسمت آزمون قابل رویت و پاسخگویی خواهد بود؛پس از اتمام ساعت آزمون پاسخ برای شما در قسمت همان آزمون قرار خواهد گرفت.

۶.تکالیف:توسط دبیر در کلاس مطرح میشود یا به صورت فایل در قسمت جزوات آپلود خواهد شد یا در قسمت تکالیف همان دوره

۷.برای استفاده از کلاس آنلاین از قسمت پخش زنده یا داشبورد وارد کلاس میشوید و محتوای ارائه شده در دسترس شما خواهد بود.

۸.توجه:محتوا آموزشی پس از یک ماه بعد از اتمام کلاس از دسترس دانش آموز خارج خواهد شد و دسترسی مجددا به آن وجود ندارد.


ویدیو های رایگان
مباحث
آفلاین استاد امیر هوشنگ انصاری
۲۸ جلسه
جلسه اول 24 مهر الگو و دنباله
جلسه اول ۲۴ مهر الگو و دنباله
جلسه دوم 1 ابان الگو و دنباله
جلسه دوم ۱ ابان الگو و دنباله
جلسه سوم 8 ابان الگو و دنباله
جلسه سوم ۸ ابان الگو و دنباله
جلسه چهارم 22 آبان دنباله هندسی
جلسه چهارم ۲۲ آبان دنباله هندسی
جلسه پنجم 29 آبان مثلثات
جلسه پنجم ۲۹ آبان مثلثات
جلسه ششم 30 آبان فوق العاده دنباله
جلسه ششم ۳۰ آبان فوق العاده دنباله
جلسه هفتم 6 آذر مثلثات
جلسه هفتم ۶ آذر مثلثات
جلسه هشتم 13 آذر مثلثات
جلسه هشتم ۱۳ آذر مثلثات
جلسه نهم ۲۰ آذر مثلثات
جلسه نهم ۲۰ آذر مثلثات
جلسه دهم 27 آذر مثلثات
جلسه دهم ۲۷ آذر مثلثات
جلسه یازدهم 25 دی رادیکال
جلسه یازدهم ۲۵ دی رادیکال
جلسه دوازدهم 2 بهمن پیوستگی
جلسه دوازدهم ۲ بهمن پیوستگی
جلسه دوازدهم 2 بهمن عبارت های جبری
جلسه دوازدهم ۲ بهمن عبارت های جبری
جلسه سیزدهم 9 بهمن عبارت های جبری
جلسه سیزدهم ۹ بهمن عبارت های جبری
جلسه سیزدهم 9 بهمن عبارت های جبری
جلسه سیزدهم ۹ بهمن عبارت های جبری
جلسه چهاردهم 16 بهمن عبارت های جبری
جلسه چهاردهم ۱۶ بهمن عبارت های جبری
جلسه پانزدهم 23 بهمن معادلات نامعادلات
جلسه پانزدهم ۲۳ بهمن معادلات نامعادلات
جلسه شانزدهم ۳۰ بهمن فصل ۴ دهم
جلسه شانزدهم ۳۰ بهمن فصل ۴ دهم
جلسه هفدهم 7 اسفند فصل ۴ دهم
جلسه هفدهم ۷ اسفند فصل ۴ دهم
جلسه هجدهم 14 اسفند معادلات و نامعادلات
جلسه هجدهم ۱۴ اسفند معادلات و نامعادلات
جلسه نوزدهم 21 اسفند تابع
جلسه نوزدهم ۲۱ اسفند تابع
آفلاین 8 فروردین
آفلاین ۸ فروردین
جلسه بیستم 20 فروردین تابع
جلسه بیستم ۲۰ فروردین تابع
جلسه بیست و یکم 27 فروردین تابع
جلسه بیست و یکم ۲۷ فروردین تابع
جلسه بیست و دوم 3 اردیبهشت شمارش بدون شماردن
جلسه بیست و دوم ۳ اردیبهشت شمارش بدون شماردن
جلسه بیست و سوم 10 اردیبهشت شمارش بدون شماردن
جلسه بیست و سوم ۱۰ اردیبهشت شمارش بدون شماردن
جلسه بیست و چهارم 17 اردیبهشت شمارش بدون شماردن
جلسه بیست و چهارم ۱۷ اردیبهشت شمارش بدون شماردن
جلسه 9 بهمن عبارت های جبری
جلسه ۹ بهمن عبارت های جبری
دوره های مرتبط
مشاهده موارد بیشتر
به راهنمایی نیاز دارید؟
راهنمای سایت