شیمی پایه کنکور 1402 حضوری (پسران)
شیمی پایه کنکور 1402 حضوری (پسران)
نام مدرس: حامد اسماعیلی
قیمت دوره: ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

قوانین و شرایط کلاس‌های حضوری:


قوانین که دانش آموز موظف به اجرای آن در طول سال تحصیلی می‌باشد:


_رعایت شئونات اخلاقی و اسلامی،پوشش مناسب با محیط آموزشی الزامی است.

_دانش آموز حداقل ۱۰دقیقه قبل از شروع کلاس باید در آموزشگاه حضور یابد.

_امکان خروج از آموزشگاه تا پایان ساعت کلاس وجود ندارد.

_دانش آموز موظف به حضور منظم در کلاس ها،انجام تکالیف و امتحانات است.

_هزینه جزوه و کتاب بر عهده خود دانش آموز است.

_داوطلبی که بخواهد از کلاس انصراف دهد یا جابه جایی انجام دهد فقط بعد از یک جلسه از شروع کلاس امکان پذیر است و بعد از جلسه اول امکان جابجایی و انصراف ندارد

(هزینه جلسه کسر خواهد شد.)

دوره های مرتبط
مشاهده موارد بیشتر
فیزیک کنکور دی ماه ۱۴۰۱ حضوری دختران (دوره ۳ ماهه) کنکورهدف ککور
فیزیک کنکور دی ماه ۱۴۰۱ حضوری دختران (دوره ۳ ماهه)
قیمت:
۴,۸۰۰,۰۰۰ تومان

مشاهده جزئیات
۱۴۰۱-۱۴۰۲
شیمی پایه کنکور 1402 حضوری (پسران) کنکورهدف ککور
شیمی پایه کنکور 1402 حضوری (پسران)
قیمت:
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

مشاهده جزئیات
۱۴۰۱-۱۴۰۲
شیمی کنکور دختران 1402 (حضوری) کنکورهدف ککور
شیمی کنکور دختران 1402 (حضوری)
قیمت:
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

مشاهده جزئیات
۱۴۰۱-۱۴۰۲
شیمی کنکور سالیانه 1402 (حضوری)(پسران) کنکورهدف ککور
شیمی کنکور سالیانه 1402 (حضوری)(پسران)
قیمت:
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

مشاهده جزئیات
۱۴۰۱-۱۴۰۲
فیزیک کنکور دختران 1402 (حضوری) کنکورهدف ککور
فیزیک کنکور دختران 1402 (حضوری)
قیمت:
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

مشاهده جزئیات
۱۴۰۱-۱۴۰۲
فیزیک کنکور دختران 1402 (حضوری) کنکورهدف ککور
فیزیک کنکور دختران 1402 (حضوری)
قیمت:
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

مشاهده جزئیات
۱۴۰۱-۱۴۰۲
شیمی کنکور پسران 1402 (حضوری) کنکورهدف ککور
شیمی کنکور پسران 1402 (حضوری)
قیمت:
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

مشاهده جزئیات
۱۴۰۱-۱۴۰۲
شیمی کنکور دختران 1402 (حضوری) کنکورهدف ککور
شیمی کنکور دختران 1402 (حضوری)
قیمت:
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

مشاهده جزئیات
۱۴۰۱-۱۴۰۲
ریاضیات کنکور پسران 1402 (حضوری) کنکورهدف ککور
ریاضیات کنکور پسران 1402 (حضوری)
قیمت:
۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

مشاهده جزئیات
۱۴۰۱-۱۴۰۲
به راهنمایی نیاز دارید؟
راهنمای سایت