مشاوره تحصیلی (سالیانه)
نام مدرس: جلال سلیمی
قیمت دوره: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱.بعد از ثبت نام، بازه تماس مشاور با شما حدود ۳الی ۵روز بعد خواهد بود.


۲.دوره مشاوره تا کنکور سراسری

جلسه فردی(تلفنی،ویدئوکال،حضوری)

دریافت برنامه از سمت مشاور یک جلسه محسوب میشود.

_برنامه شخصی سازی شده خواهد بود و مختص به خود فرد میباشد.


*بازه زمانی هر جلسه ۳۰دقیقه ای است.


*گرفتن گزارش کار 


*گرفتن آزمون،باتوجه به برنامه دریافتی دانش آموز 


*تحلیل آزمون های کنکور آزمایشی۳.امکان انصراف و جابه جایی فقط بعد از ۲جلسه امکان پذیر میباشد،که جلسات نیز محاسبه خواهد شد.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با دفتر مشاوره و ثبت‌نام تماس بگیرید 88779962-88873252-88772917


به راهنمایی نیاز دارید؟
راهنمای سایت