مشاوره تحصیلی (سالیانه)
نام مدرس: مریم همت‌یار
قیمت دوره: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

بعد از ثبت نام، بازه تماس مشاور با شما حدود ۳الی ۵روز بعد خواهد بود.


مشاوره سالیانه ( حضوری و غیر حضوری )( بازه زمانی هر جلسه ۳۰دقیقه ای است) در بازه زمانی ۱۴ روزه و همایش مهارتی ماهانه است


ارائه برنامه درسی با توجه به شرایط علمی و عملی دانش آموز (دریافت برنامه از سمت مشاور یک جلسه محسوب میشود)(برنامه شخصی سازی شده خواهد بود و مختص به خود فرد میباشد)


بررسی گزارش کار روزانه دانش آموز


بررسی عملکرد کمی و کیفی دانش آموز با ارائه مستندات


در صورت لزوم برگزاری آزمون برای راستی آزمایی از عملکرد دانش آموز در کنکورهای آزمایشی


بررسی و تحلیل کارنامه کنکورهای آزمایشی


ادامه همکاری با دانش آموز منوط به اجرای دقیق برنامه و رضایتمندی مشاور از عملکرد وی است


امکان انصراف و جابه جایی فقط بعد از یک جلسه امکان پذیر میباشد،که جلسات نیز محاسبه خواهد شد.


جهت دریافت اطلاعات بیشتر با دفتر مشاوره و ثبت‌نام تماس بگیرید 88779962-88873252-88772917

به راهنمایی نیاز دارید؟
راهنمای سایت