مشاوره تحصیلی (سالیانه)
نام مدرس: امیرحسین جعفرقلی
قیمت دوره: ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

۱.بعد از ثبت نام، بازه مشاور از اواخر تیر ماه تا کنکور 1402

۲.دوره مشاوره تا کنکور سراسری


دریافت برنامه از سمت مشاور یک جلسه محسوب میشود.

_برنامه شخصی سازی شده خواهد بود و مختص به خود فرد میباشد.


*بازه زمانی هر جلسه ۳۰دقیقه ای است.


*گرفتن گزارش کار 


*گرفتن آزمون،باتوجه به برنامه دریافتی دانش آموز 


*تحلیل آزمون های کنکور آزمایشی


۳.امکان انصراف و جابه جایی فقط بعد از ۲جلسه امکان پذیر میباشد،که جلسات نیز محاسبه خواهد شد.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با دفتر مشاوره و ثبت‌نام تماس بگیرید 88779962-88873252-88772917


به راهنمایی نیاز دارید؟
راهنمای سایت