شیمی کنکور دختران 1402 (حضوری)
شیمی کنکور دختران 1402 (حضوری)
نام مدرس: حامد اسماعیلی
قیمت دوره: ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

قوانین و شرایط کلاس‌های حضوری:


قوانین که دانش آموز موظف به اجرای آن در طول سال تحصیلی می‌باشد:


_رعایت شئونات اخلاقی و اسلامی،پوشش مناسب با محیط آموزشی الزامی است.

_دانش آموز حداقل ۱۰دقیقه قبل از شروع کلاس باید در آموزشگاه حضور یابد.

_امکان خروج از آموزشگاه تا پایان ساعت کلاس وجود ندارد.

_دانش آموز موظف به حضور منظم در کلاس ها،انجام تکالیف و امتحانات است.

_هزینه جزوه و کتاب بر عهده خود دانش آموز است.

_داوطلبی که بخواهد از کلاس انصراف دهد یا جابه جایی انجام دهد فقط بعد از یک جلسه از شروع کلاس امکان پذیر است و بعد از جلسه اول امکان جابجایی و انصراف ندارد

(هزینه جلسه کسر خواهد شد.)

دوره های مرتبط
مشاهده موارد بیشتر
به راهنمایی نیاز دارید؟
راهنمای سایت