ریاضی یازدهم سالیانه (آنلاین)
نام مدرس: علی‌رضا خوانچه‌زر
قیمت دوره: ۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان

1.شرایط برگزاری کلاس: با توجه به جدول برنامه تعیین شده در صفحه اصلی سایت هدف این کلاس هر هفته یک جلسه خواهد بود

۲.محتوای آفلاین کلاس حداکثر ۲روز بعداز پایان کلاس اصلی در اختیار دانش آموزان قرار خواهد گرفت(به مدت یک هفته در پنل شخصی بر روی سایت و بعد از آن از طریق آپلیکیشن هدف در دسترس شما می باشد.)

۳.جزوه کلاس در قسمت جزوات (هم خام و هم پرشده) قرار خواهد گرفت.

 بارگزاری جزوات:

مورد اول_جزوات خام:بطور معمول حداقل ۱ الی ۲روز قبل از جلسه اصلی کلاس.

مورد دوم_جزوات پرشده کلاس:با توجه به صلاح دید دبیر همزمان با قرار گرفتن فیلم آفلاین در دسترس است.

۴.در صورت نیاز جلسات اضافه تر برای کلاسها

_روش اطلاع رسانی به دو صورت خواهد بود:

_دبیر مربوطه سر کلاس دانش آموزان را مطلع میکند.

_اطلاعیه ها در پنل دانش آموزی.

۵.آزمون های کلاسی: در بازه ساعتی مشخص در قسمت آزمون قابل رویت و پاسخگویی خواهد بود؛پس از اتمام ساعت آزمون پاسخ برای شما در قسمت همان آزمون قرار خواهد گرفت.

۶.تکالیف:توسط دبیر در کلاس مطرح میشود یا به صورت فایل در قسمت جزوات آپلود خواهد شد یا در قسمت تکالیف همان دوره

۷.برای استفاده از کلاس آنلاین از قسمت پخش زنده یا داشبورد وارد کلاس میشوید و محتوای ارائه شده در دسترس شما خواهد بود.

۸.توجه:محتوا آموزشی پس از یک ماه بعد از اتمام کلاس از دسترس دانش آموز خارج خواهد شد و دسترسی مجددا به آن وجود ندارد.

مباحث
فیلم های آفلاین کلاس
۳۶ جلسه
جلسه اول ۱۷ مرداد دستگاه معادلات خط
جلسه دوم ۲۴ مرداد دستگاه معادلات خط
جلسه سوم ۳۱ مرداد دستگاه معادلات خطوط
جلسه چهارم ۷ شهریور دستگاه معادلات خطوط
جلسه پنجم ۱۴ شهریور تابع و معادله درجه دوم
جلسه ششم ۵ مهر تابع درجه ۲
جلسه هفتم تابع درجه دوم ۱۱ مهر
جلسه هشتم تابع درجه دوم
جلسه نهم ۲۵ مهر تابع درجه دوم
جلسه دو ابان معادلات درجه دو
جلسه ۹ ابان معادلات درجه دوم
جلسه دهم ۱۶ آبان جز صحیح
جلسه یازدهم ۲۳ آبان قدرمطلق
جلسه دوازدهم ۳۰ آبان جز صحیح
جلسه سیزدهم ۷ آذر تابع
جلسه ۱۴ آذر تابع
جلسه ۲۱ آذر تابع
جلسه ۲۸ آذر تابع
جلسه ۵ دی تابع
جلسه هجدهم ۲۶ دی مثلثات
جلسه نوزدهم ۳ بهمن مثلثات
جلسه بیستم ۱۰ بهمن مثلثات
جلسه بیست و یکم ۱۷ بهمن دوره تناوب
جلسه بیست و دوم ۲۴ بهمن لگاریتم
جلسه بیست و سوم ۱ اسفند لگاریتم
جلسه بیست و چهارم ۸ اسفند لگاریتم
جلسه بیست و پنجم ۱۵ اسفند حد
جلسه بیست و ششم ۲۲ اسفند حد
جلسه بیست و هفتم ۱۰ فروردین حد
جلسه بیست و هشتم ۱۴ فروردین پیوستگی
جلسه بیست و نهم ۲۱ فروردین حد و پیوستگی
جلسه سی ام ۲۸ فروردین آمار
جلسه سی و یکم ۹ اردیبهشت احتمال
جلسه سی و دوم ۱۶ اردیبهشت احتمال
جلسه سی و سوم ۲۳ اردیبهشت احتمال
جلسه اخر ۳۰ اردیبهشت هندسه
دوره های مرتبط
مشاهده موارد بیشتر
به راهنمایی نیاز دارید؟
راهنمای سایت