فیزیک یازدهم سالیانه (آنلاین)
نام مدرس: جواد قزوینیان
قیمت دوره: ۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان

1.شرایط برگزاری کلاس: با توجه به جدول برنامه تعیین شده در صفحه اصلی سایت هدف این کلاس هر هفته یک جلسه خواهد بود

۲.محتوای آفلاین کلاس حداکثر ۲روز بعداز پایان کلاس اصلی در اختیار دانش آموزان قرار خواهد گرفت(به مدت یک هفته در پنل شخصی بر روی سایت و بعد از آن از طریق آپلیکیشن هدف در دسترس شما می باشد.)

۳.جزوه کلاس در قسمت جزوات (هم خام و هم پرشده) قرار خواهد گرفت.

 بارگزاری جزوات:

مورد اول_جزوات خام:بطور معمول حداقل ۱ الی ۲روز قبل از جلسه اصلی کلاس.

مورد دوم_جزوات پرشده کلاس:با توجه به صلاح دید دبیر همزمان با قرار گرفتن فیلم آفلاین در دسترس است.

۴.در صورت نیاز جلسات اضافه تر برای کلاسها

_روش اطلاع رسانی به دو صورت خواهد بود:

_دبیر مربوطه سر کلاس دانش آموزان را مطلع میکند.

_اطلاعیه ها در پنل دانش آموزی.

۵.آزمون های کلاسی: در بازه ساعتی مشخص در قسمت آزمون قابل رویت و پاسخگویی خواهد بود؛پس از اتمام ساعت آزمون پاسخ برای شما در قسمت همان آزمون قرار خواهد گرفت.

۶.تکالیف:توسط دبیر در کلاس مطرح میشود یا به صورت فایل در قسمت جزوات آپلود خواهد شد یا در قسمت تکالیف همان دوره

۷.برای استفاده از کلاس آنلاین از قسمت پخش زنده یا داشبورد وارد کلاس میشوید و محتوای ارائه شده در دسترس شما خواهد بود.

۸.توجه:محتوا آموزشی پس از یک ماه بعد از اتمام کلاس از دسترس دانش آموز خارج خواهد شد و دسترسی مجددا به آن وجود ندارد.

مباحث
آفلاین استاد جواد قزوینیان
۲۱ جلسه
جلسه اول ۲۶ مهر فصل یک یازدهم
جلسه دوم ۳ ابان قانون کولن
جلسه سوم ۱۰ ابان میدان الکتریکی
جلسه چهارم ۱۷ آبان میدان الکتریکی
جلسه پنجم ۲۴ آبان میدان الکتریکی
جلسه ششم ۱ آذر فصل یک
جلسه هفتم ۸ آذر فصل یک
جلسه هشتم ۱۵ آذر فصل یک
جلسه نهم ۲۲ آذر فصل ۲
جلسه دهم ۲۹ آذر فصل ۲
جلسه یازدهم ۶ دی فصل ۲
جلسه دوازدهم ۲۷ دی شروع فصل ۳
جلسه سیزدهم ۴ بهمن فصل ۳
جلسه چهاردهم ۱۱ بهمن فصل ۳
جلسه پانزدهم ۱۸ بهمن توان در مقاومت
جلسه شانزدهم ۲۵ بهمن جریان و مدار
جلسه هفدهم ۲ اسفند جریان الکتریکی
جلسه هجدهم ۹ اسفند جریان
جلسه نوزدهم ۱۶ اسفند قانون القای فارادی
جلسه بیستم ۲۳ اسفند مغناطیس
جلسه بیست و یکم ۱۵ فروردین جریان متناوب
دوره های مرتبط
مشاهده موارد بیشتر
به راهنمایی نیاز دارید؟
راهنمای سایت