ریاضی یازدهم تابستان 1401 (آنلاین)
نام مدرس: امیرهوشنگ انصاری
قیمت دوره: ۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان

1.شرایط برگزاری کلاس: با توجه به جدول برنامه که اعلام می شود در هر هفته دو جلسه خواهد بود

۲.محتوای آفلاین کلاس حداکثر ۲روز بعداز پایان کلاس اصلی در اختیار دانش آموزان قرار خواهد گرفت(به مدت یک هفته در پنل شخصی بر روی سایت و بعد از آن از طریق آپلیکیشن هدف در دسترس شما می باشد.)

۳.جزوه کلاس در قسمت جزوات (هم خام و هم پرشده) قرار خواهد گرفت.

 بارگزاری جزوات:

مورد اول_جزوات خام:بطور معمول حداقل ۱ الی ۲روز قبل از جلسه اصلی کلاس.

مورد دوم_جزوات پرشده کلاس:با توجه به صلاح دید دبیر همزمان با قرار گرفتن فیلم آفلاین در دسترس است.

۴.در صورت نیاز جلسات اضافه تر برای کلاسها

_روش اطلاع رسانی به دو صورت خواهد بود:

_دبیر مربوطه سر کلاس دانش آموزان را مطلع میکند.

_اطلاعیه ها در پنل دانش آموزی.

۵.آزمون های کلاسی: در بازه ساعتی مشخص در قسمت آزمون قابل رویت و پاسخگویی خواهد بود؛پس از اتمام ساعت آزمون پاسخ برای شما در قسمت همان آزمون قرار خواهد گرفت.

۶.تکالیف:توسط دبیر در کلاس مطرح میشود یا به صورت فایل در قسمت جزوات آپلود خواهد شد یا در قسمت تکالیف همان دوره

۷.برای استفاده از کلاس آنلاین از قسمت پخش زنده یا داشبورد وارد کلاس میشوید و محتوای ارائه شده در دسترس شما خواهد بود.

۸.بازه دوره تابستانی از نیمه دوم تیر تا نیمه دوم مهر می باشد.

۹.توجه:محتوا آموزشی پس از یک ماه بعد از اتمام کلاس از دسترس دانش آموز خارج خواهد شد و دسترسی مجددا به آن وجود ندارد.

مباحث
فیلم های آفلاین کلاس
۲۹ جلسه
جلسه اول ۱۸ تیر هندسه تحلیلی
جلسه ۲۰ تیر خط
جلسه ۲۵ تیرماه
جلسه ۲۷ تیر معادله و تابع درجه ۲
جلسه ۱ مرداد
جلسه سوم مرداد معادله و نامعادله
جلسه ۸ مرداد توابع رادیکالی
جلسه ۱۰ مرداد تابع، ضابطه، دامنه و برد
جلسه ۱۵ مرداد تابع، نمودار، انتقال
جلسه ۱۷ مرداد تابع
جلسه ۲۲ مرداد براکت
جلسه ۲۴ مرداد تابع وارون
جلسه ۲۹ مرداد مثلثات
جلسه ۳۱ مرداد تابع وارون
جلسه ۵ شهریور مثلثات
جلسه ۷ شهریور مثلثات
جلسه ۱۲ شهریور تابع نمایی
جلسه ۱۴ شهریور مثلثات
جلسه ۱۹ شهریور معادلات و نامعادلات نمایی
جلسه ۵ مهر لگاریتم
جلسه ۹ مهر حد
جلسه ۱۱ مهر حد
جلسه ۱۶ مهر حد
جلسه ۱۸ مهر احتمال
جلسه ۲۳ مهر احتمال
جلسه ۲۵ مهر آمار
جلسه ۲۹ مهر هندسه
جلسه ۶ آبان هندسه
جلسه ۱۳ ابان هندسه
به راهنمایی نیاز دارید؟
راهنمای سایت