فیزیک یازدهم تابستان 1401 (آنلاین)
نام مدرس: مهرداد دهقان
قیمت دوره: ۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان

1.شرایط برگزاری کلاس: با توجه به جدول برنامه که اعلام می شود در هر هفته دو جلسه خواهد بود

۲.محتوای آفلاین کلاس حداکثر ۲روز بعداز پایان کلاس اصلی در اختیار دانش آموزان قرار خواهد گرفت(به مدت یک هفته در پنل شخصی بر روی سایت و بعد از آن از طریق آپلیکیشن هدف در دسترس شما می باشد.)

۳.جزوه کلاس در قسمت جزوات (هم خام و هم پرشده) قرار خواهد گرفت.

 بارگزاری جزوات:

مورد اول_جزوات خام:بطور معمول حداقل ۱ الی ۲روز قبل از جلسه اصلی کلاس.

مورد دوم_جزوات پرشده کلاس:با توجه به صلاح دید دبیر همزمان با قرار گرفتن فیلم آفلاین در دسترس است.

۴.در صورت نیاز جلسات اضافه تر برای کلاسها

_روش اطلاع رسانی به دو صورت خواهد بود:

_دبیر مربوطه سر کلاس دانش آموزان را مطلع میکند.

_اطلاعیه ها در پنل دانش آموزی.

۵.آزمون های کلاسی: در بازه ساعتی مشخص در قسمت آزمون قابل رویت و پاسخگویی خواهد بود؛پس از اتمام ساعت آزمون پاسخ برای شما در قسمت همان آزمون قرار خواهد گرفت.

۶.تکالیف:توسط دبیر در کلاس مطرح میشود یا به صورت فایل در قسمت جزوات آپلود خواهد شد یا در قسمت تکالیف همان دوره

۷.برای استفاده از کلاس آنلاین از قسمت پخش زنده یا داشبورد وارد کلاس میشوید و محتوای ارائه شده در دسترس شما خواهد بود.

۸.بازه دوره تابستانی از نیمه دوم تیر تا نیمه دوم مهر می باشد.

۹.توجه:محتوا آموزشی پس از یک ماه بعد از اتمام کلاس از دسترس دانش آموز خارج خواهد شد و دسترسی مجددا به آن وجود ندارد.

مباحث
فیلم های آفلاین کلاس
۲۰ جلسه
جلسه ۱۶ تیر الکتریسیته جاری
جلسه ۱۹ تیر الکتریسیته جاری مدار
جلسه ۲۳ تیر پتانسیل الکتریکی
جلسه ۲۶ تیر
جلسه ۳۰ تیر مدار الکتریکی
جلسه ۲ مرداد مدار الکتریکی الکتریسیته ساکن
جلسه ۶ مرداد توان الکتریکی، الکتریسیته ساکن
جلسه ۹ مرداد الکتریسیته ساکن
جلسه ۱۳ مرداد میدان الکتریکی
جلسه ۱۶ مرداد پتانسیل الکتریکی
جلسه ۲۰ مرداد خازن
جلسه ۲۳ مرداد خازن، مغناطیس
جلسه ۳۰ مرداد مغناطیس
جلسه ۱۰ شهریور مغناطیس
جلسه ۱۳ شهریور القای مغناطیسی
جلسه ۱۷ شهریور القای مغناطیسی
جلسه ۲۰ شهریور القای مغناطیسی
جلسه ۳ مهر حل تست
جلسه ۷ مهر رفع اشکال
جلسه ۱۰ مهر رفع اشکال
به راهنمایی نیاز دارید؟
راهنمای سایت