فیزیک پایه 1402 (آنلاین)
فیزیک پایه 1402 (آنلاین)
نام مدرس: امیر میرحسینی
قیمت دوره: ۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان


ویدیو های رایگان
مباحث
آفلاین استاد امیر میرحسینی
۷ جلسه
جلسه اول 6 مرداد فشار
جلسه اول ۶ مرداد فشار
جلسه دوم 13 مرداد فشار
جلسه دوم ۱۳ مرداد فشار
جلسه سوم 20 مرداد فشار
جلسه سوم ۲۰ مرداد فشار
جلسه چهارم 27 مرداد فشار
جلسه چهارم ۲۷ مرداد فشار
جلسه پنجم 3 شهریور فشار
جلسه پنجم ۳ شهریور فشار
جلسه ششم 10 شهریور فشار
جلسه ششم ۱۰ شهریور فشار
جلسه هفتم 17 شهریور فشار
جلسه هفتم ۱۷ شهریور فشار
دوره های مرتبط
مشاهده موارد بیشتر
فیزیک کنکور 1402 (آنلاین) کنکورهدف ککور
فیزیک کنکور 1402 (آنلاین)
قیمت:
۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان

مشاهده جزئیات
۱۴۰۱-۱۴۰۲
فیزیک پایه 1402 (آنلاین) کنکورهدف ککور
فیزیک پایه 1402 (آنلاین)
قیمت:
۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان

مشاهده جزئیات
۱۴۰۱-۱۴۰۲
فیزیک دوازدهم 1402 (آنلاین) کنکورهدف ککور
فیزیک دوازدهم 1402 (آنلاین)
قیمت:
۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان

مشاهده جزئیات
۱۴۰۱-۱۴۰۲
شیمی کنکور آنلاین دی ماه ۱۴۰۱ کنکورهدف ککور
شیمی کنکور آنلاین دی ماه ۱۴۰۱
قیمت:
۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان

مشاهده جزئیات
۱۴۰۱-۱۴۰۲
شیمی کنکور آنلاین دی ماه ۱۴۰۱ (به همراه دسترسی به شیمی پدیا) کنکورهدف ککور
شیمی کنکور آنلاین دی ماه ۱۴۰۱ (به همراه دسترسی به شیمی پدیا)
قیمت:
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

مشاهده جزئیات
۱۴۰۱-۱۴۰۲
فیزیک کنکور آنلاین دی ماه ۱۴۰۱ (همراه با محتوا) کنکورهدف ککور
فیزیک کنکور آنلاین دی ماه ۱۴۰۱ (همراه با محتوا)
قیمت:
۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان

مشاهده جزئیات
۱۴۰۱-۱۴۰۲
ریاضیات تجربی و حسابان کنکور آنلاین دی ماه ۱۴۰۱ (به همراه دسترسی به ریاضی پدیا) کنکورهدف ککور
ریاضیات تجربی و حسابان کنکور آنلاین دی ماه ۱۴۰۱ (به همراه دسترسی به ریاضی پدیا)
قیمت:
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

مشاهده جزئیات
۱۴۰۱-۱۴۰۲
ریاضیات تجربی و حسابان کنکور آنلاین دی ماه ۱۴۰۱ کنکورهدف ککور
ریاضیات تجربی و حسابان کنکور آنلاین دی ماه ۱۴۰۱
قیمت:
۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان

مشاهده جزئیات
۱۴۰۱-۱۴۰۲
فیزیک کنکور آنلاین دی ماه ۱۴۰۱ (همراه با محتوا) کنکورهدف ککور
فیزیک کنکور آنلاین دی ماه ۱۴۰۱ (همراه با محتوا)
قیمت:
۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان

مشاهده جزئیات
۱۴۰۱-۱۴۰۲
به راهنمایی نیاز دارید؟
راهنمای سایت