فیزیک دوازدهم 1402 (آنلاین)
فیزیک دوازدهم 1402 (آنلاین)
نام مدرس: امیر میرحسینی
قیمت دوره: ۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان


ویدیو های رایگان
مباحث
آفلاین استاد امیر میرحسینی
۷ جلسه
جلسه اول 6 مرداد حرکت شناسی
جلسه اول ۶ مرداد حرکت شناسی
جلسه دوم 13 مرداد حرکت شناسی
جلسه دوم ۱۳ مرداد حرکت شناسی
جلسه سوم 20 مرداد حرکت شناسی
جلسه سوم ۲۰ مرداد حرکت شناسی
جلسه چهارم 27 مرداد حرکت شناسی
جلسه چهارم ۲۷ مرداد حرکت شناسی
جلسه پنجم 3 شهریور حرکت شناسی
جلسه پنجم ۳ شهریور حرکت شناسی
جلسه ششم 10 شهریور حرکت شناسی
جلسه ششم ۱۰ شهریور حرکت شناسی
جلسه هفتم 17 شهریور حرکت شناسی
جلسه هفتم ۱۷ شهریور حرکت شناسی
دوره های مرتبط
مشاهده موارد بیشتر
فیزیک کنکور 1402 (آنلاین) کنکورهدف ککور
فیزیک کنکور 1402 (آنلاین)
قیمت:
۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان

مشاهده جزئیات
۱۴۰۱-۱۴۰۲
فیزیک پایه 1402 (آنلاین) کنکورهدف ککور
فیزیک پایه 1402 (آنلاین)
قیمت:
۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان

مشاهده جزئیات
۱۴۰۱-۱۴۰۲
فیزیک دوازدهم 1402 (آنلاین) کنکورهدف ککور
فیزیک دوازدهم 1402 (آنلاین)
قیمت:
۲,۱۵۰,۰۰۰ تومان

مشاهده جزئیات
۱۴۰۱-۱۴۰۲
شیمی کنکور آنلاین دی ماه ۱۴۰۱ کنکورهدف ککور
شیمی کنکور آنلاین دی ماه ۱۴۰۱
قیمت:
۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان

مشاهده جزئیات
۱۴۰۱-۱۴۰۲
شیمی کنکور آنلاین دی ماه ۱۴۰۱ (به همراه دسترسی به شیمی پدیا) کنکورهدف ککور
شیمی کنکور آنلاین دی ماه ۱۴۰۱ (به همراه دسترسی به شیمی پدیا)
قیمت:
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

مشاهده جزئیات
۱۴۰۱-۱۴۰۲
فیزیک کنکور آنلاین دی ماه ۱۴۰۱ (همراه با محتوا) کنکورهدف ککور
فیزیک کنکور آنلاین دی ماه ۱۴۰۱ (همراه با محتوا)
قیمت:
۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان

مشاهده جزئیات
۱۴۰۱-۱۴۰۲
ریاضیات تجربی و حسابان کنکور آنلاین دی ماه ۱۴۰۱ (به همراه دسترسی به ریاضی پدیا) کنکورهدف ککور
ریاضیات تجربی و حسابان کنکور آنلاین دی ماه ۱۴۰۱ (به همراه دسترسی به ریاضی پدیا)
قیمت:
۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

مشاهده جزئیات
۱۴۰۱-۱۴۰۲
ریاضیات تجربی و حسابان کنکور آنلاین دی ماه ۱۴۰۱ کنکورهدف ککور
ریاضیات تجربی و حسابان کنکور آنلاین دی ماه ۱۴۰۱
قیمت:
۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان

مشاهده جزئیات
۱۴۰۱-۱۴۰۲
فیزیک کنکور آنلاین دی ماه ۱۴۰۱ (همراه با محتوا) کنکورهدف ککور
فیزیک کنکور آنلاین دی ماه ۱۴۰۱ (همراه با محتوا)
قیمت:
۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان

مشاهده جزئیات
۱۴۰۱-۱۴۰۲
به راهنمایی نیاز دارید؟
راهنمای سایت