نکته و تست دین و زندگی 1401
نام مدرس: استاد فضلی خانی
قیمت دوره: ۶۵۰,۰۰۰ تومان

محتوای دوره: 

جمع بندی سه سال تحصیلی 

(دهم،یازدهم و دوازدهم)

_مختصر تشریحی از مطالب مهم

_نکات مهم هر مبحث

_آموزش زدن تست و آشنایی با تست های مهم هر مبحث

جلسات کلاس:۸نوبت خواهد بود.

شروع دوره: از اواخر فروردین ماه 

قوانین و شرایط استفاده از کلاسهای نکته و تست: 

۱.کلاسها در روز و ساعت مقرر به صورت آنلاین پخش میشود.

۲.جزوات خام جلسات به طور معمول یک روز قبل از جلسه به صورت pdf قرار میگیرد.

۳.درصورت داشتن آزمون در کلاس بعداز قرار گرفتن آزمون، به اطلاع دانش آموزان از طریق پیام در پنل کاربری میرسانیم.

۴.محتوای آفلاین کلاس ۲۴ساعت بعد از پایان هر جلسه در سایت و اپلیکیشن قرار میگیرد و بعداز دو هفته از سایت محتوا حذف خواهد شد و در اپلیکیشن کنکور هدف تا روز کنکور ۱۴۰۱باقی میماند.

۵.جزوات پر شده هر جلسه همزمان با محتوای آفلاین بر روی سایت قابل دسترس خواهد بود.

۶.رعایت قوانین کلاس و انجام تکالیف الزامی میباشد.

۷.در ثبت نام خود دقت فرمایید بعد از ثبت نام در هیچ صورتی امکان جابه جایی و انصراف وجود نخواهد داشت.

مباحث
آفلاین استاد علی فضلی خانی
۲۳ جلسه
جلسه آفلاین اول قسمت اول
جلسه آفلاین اول قسمت دوم
جلسه اول ۶ اردیبهشت
جلسه دوم ۱۳ اردیبهشت
آفلاین درس هشتم
آفلاین درس هفتم
جلسه سوم ۲۰ اردیبهشت
جلسه چهارم ۲۷ اریبهشت
جلسه پنجم ۳ خرداد
آفلاین درس هشتم
آفلاین درس دهم
آفلاین درس نهم
آفلاین درس یازدهم
آفلاین درس پنجم
آفلاین درس چهارم
جلسه ۱۰ خرداد
جلسه ۱۷ خرداد
درس یک دوازدهم آفلاین
درس دو دوازدهم آفلاین
جلسه ۲۴ خرداد
درس چهارم دوازدهم آفلاین
درس سوم دوازدهم آفلاین
جلسه آخر
به راهنمایی نیاز دارید؟
راهنمای سایت