نکته و تست زیست شناسی 1401
نام مدرس: رضا امیر
قیمت دوره: ۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان

محتوای دوره: 

جمع بندی سه سال تحصیلی 

(دهم،یازدهم و دوازدهم)

_مختصر تشریحی از مطالب مهم

_نکات مهم هر مبحث

_آموزش زدن تست و آشنایی با تست های مهم هر مبحث

جلسات کلاس:۸نوبت خواهد بود.

شروع دوره: از اواسط اسفند

قوانین و شرایط استفاده از کلاسهای نکته و تست: 

۱.کلاسها در روز و ساعت مقرر به صورت آنلاین پخش میشود.

۲.جزوات خام جلسات به طور معمول یک روز قبل از جلسه به صورت pdf قرار میگیرد.

۳.درصورت داشتن آزمون در کلاس بعداز قرار گرفتن آزمون، به اطلاع دانش آموزان از طریق پیام در پنل کاربری میرسانیم.

۴.محتوای آفلاین کلاس ۲۴ساعت بعد از پایان هر جلسه در سایت و اپلیکیشن قرار میگیرد و بعداز دو هفته از سایت محتوا حذف خواهد شد و در اپلیکیشن کنکور هدف تا روز کنکور ۱۴۰۱باقی میماند.

۵.جزوات پر شده هر جلسه همزمان با محتوای آفلاین بر روی سایت قابل دسترس خواهد بود.

۶.رعایت قوانین کلاس و انجام تکالیف الزامی میباشد.

۷.در ثبت نام خود دقت فرمایید بعد از ثبت نام در هیچ صورتی امکان جابه جایی و انصراف وجود نخواهد داشت.

مباحث
آفلاین استاد رضاامیر
۱۲ جلسه
جلسه اول ۱۷ اسفند فصل ۱ و ۲ و ۴ دهم
جلسه دوم ۲۴ اسفند فصل ۳ و ۵ و ۶ و ۷ دهم
جلسه سوم ۱۰ فروردین فصل یک و دو و سه زیست یازدهم
جلسه چهارم ۱۶ فروردین فصل ۴ و ۷ یازدهم
آفلاین ۱۸ فروردین
جلسه پنجم ۲۳ فروردین فصل ۵ و ۶ یازدهم
جلسه ششم ۳۰ فروردین ژنتیک
جلسه هفتم ۶ اردیبهشت
جلسه ۱۳ اردیبهشت گیاهی و فتوسنتز
جلسه ۲۰ اردیبهشت فصل آخر دوازدهم
جلسه ۲۷ اردیبهشت حل آزمون جامع
جلسه ۳ خرداد آزمون جامع
دوره های مرتبط
مشاهده موارد بیشتر
به راهنمایی نیاز دارید؟
راهنمای سایت