نکته و تست ریاضیات تجربی و حسابان 1401
نام مدرس: مهرداد عباسپور
قیمت دوره: ۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان

محتوای دوره:

جمع بندی سه سال تحصیلی 

هم،یازدهم و دوازدهم)

_مختصر تشریحی از مطالب مهم

_نکات مهم هر مبحث

_آموزش زدن تست و آشنایی با تست های مهم هر مبحث

جلسات کلاس:۸الی۱۱نوبت خواهد بود.

۸نوبت طبق جدول برنامه و به همراه چند نوبت فوق العاده

شروع دوره:از اواخر فروردین ماه 

قوانین و شرایط استفاده از کلاسهای نکته و تست: 

۱.کلاسها در روز و ساعت مقرر به صورت آنلاین پخش میشود.

۲.جزوات خام جلسات به طور معمول یک روز قبل از جلسه به صورت pdf قرار میگیرد.

۳.درصورت داشتن آزمون در کلاس بعداز قرار گرفتن آزمون، به اطلاع دانش آموزان از طریق پیام در پنل کاربری میرسانیم.

۴.محتوای آفلاین کلاس ۲۴ساعت بعد از پایان هر جلسه در سایت و اپلیکیشن قرار میگیرد و بعداز دو هفته از سایت محتوا حذف خواهد شد و در اپلیکیشن کنکور هدف تا روز کنکور ۱۴۰۱باقی میماند.

۵.جزوات پر شده هر جلسه همزمان با محتوای آفلاین بر روی سایت قابل دسترس خواهد بود.

۶.رعایت قوانین کلاس و انجام تکالیف الزامی میباشد.

۷.در ثبت نام خود دقت فرمایید بعد از ثبت نام در هیچ صورتی امکان جابه جایی و انصراف وجود نخواهد داشت.

مباحث
آفلاین استاد مهرداد عباسپور
۱۹ جلسه
آشنایی و معرفی دوره
جلسه اول ۲۷ فروردین فصل اول محاسبات جبری
جلسه اول ۲۷ فروردین فصل چهارم تعیین علامت و نامعادله
حل آزمون فصل یک
فصل چهارم تعیین علامت و نامعادله اول ۲۷ فروردین و دوم ۳ اردیبهشت
فصل دوم نمودار توابع درجه دوم جلسه ۳ اردیبهشت
فصل سوم نمودار توابع درجه دوم جلسه ۱۰ اردیبهشت
فصل پنجم قدرمطلق و جز صحیح جلسه ۱۰ اردیبهشت
حل آزمون فصل ۴
حل آزمون فصل ۲
حل آزمون فصل سه
حل آزمون فصل ۵
فصل هفتم الگو و دنباله جلسه ۱۷ اردیبهشت
فصل ششم لگاریتم جلسه ۱۷ اردیبهشت
حل آزمون فصل ۶
حل آزمون فصل ۷
فصل هفتم تابع ۲۴ اردیبهشت
حل آزمون فصل هشتم
فصل هشتم مثلثات ۳۱ اردیبهشت
دوره های مرتبط
مشاهده موارد بیشتر
به راهنمایی نیاز دارید؟
راهنمای سایت