ریاضی نهم ویژه آزمون ورودی مدارس برتر
نام مدرس: مهدی عائذی
قیمت دوره: ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان


مباحث
آفلاین استاد مهدی عائذی
۸ جلسه
جلسه اول ۱۹ اسفند جبر بخش اول
جلسه دوم ۱۸ فروردین عبارت های جبری
جلسه سوم ۲۵ فروردین فصل یک و ششم
جلسه چهارم ۱ اردیبهشت
جلسه پنجم ۸ اردیبهشت هندسه
جلسه ششم ۱۵ اردیبهشت هندسه
جلسه ششم ۲۲ اردیبهشت خلاقیت و هندسه
جلسه هفتم ۲۹ اردیبهشت استعداد تحصیلی و جمع بندی
دوره های مرتبط
مشاهده موارد بیشتر
آمار احتمال و هندسه پایه سالیانه (آنلاین) کنکورهدف ککور
آمار احتمال و هندسه پایه سالیانه (آنلاین)
قیمت:
۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان

مشاهده جزئیات
۱۴۰۱-۱۴۰۲
حسابان یازدهم سالیانه (آنلاین) کنکورهدف ککور
حسابان یازدهم سالیانه (آنلاین)
قیمت:
۲,۲۵۰,۰۰۰ تومان

مشاهده جزئیات
۱۴۰۱-۱۴۰۲
ریاضی یازدهم سالیانه (حضوری)(پسران) کنکورهدف ککور
ریاضی یازدهم سالیانه (حضوری)(پسران)
قیمت:
۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان

مشاهده جزئیات
۱۴۰۱-۱۴۰۲
فیزیک یازدهم سالیانه (حضوری)(پسران) کنکورهدف ککور
فیزیک یازدهم سالیانه (حضوری)(پسران)
قیمت:
۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان

مشاهده جزئیات
۱۴۰۱-۱۴۰۲
فیزک یازدهم سالیانه (حضوری)(دختران) کنکورهدف ککور
فیزک یازدهم سالیانه (حضوری)(دختران)
قیمت:
۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان

مشاهده جزئیات
۱۴۰۱-۱۴۰۲
ریاضی یازدهم سالیانه (حضوری)(دختران) کنکورهدف ککور
ریاضی یازدهم سالیانه (حضوری)(دختران)
قیمت:
۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان

مشاهده جزئیات
۱۴۰۱-۱۴۰۲
شیمی یازدهم سالیانه (حضوری)(پسران) کنکورهدف ککور
شیمی یازدهم سالیانه (حضوری)(پسران)
قیمت:
۳,۲۵۰,۰۰۰ تومان

مشاهده جزئیات
۱۴۰۱-۱۴۰۲
شیمی یازدهم سالیانه (آنلاین) کنکورهدف ککور
شیمی یازدهم سالیانه (آنلاین)
قیمت:
۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان

مشاهده جزئیات
۱۴۰۱-۱۴۰۲
ریاضی یازدهم سالیانه (آنلاین) کنکورهدف ککور
ریاضی یازدهم سالیانه (آنلاین)
قیمت:
۱,۷۵۰,۰۰۰ تومان

مشاهده جزئیات
۱۴۰۱-۱۴۰۲
به راهنمایی نیاز دارید؟
راهنمای سایت