ریاضیات پایه پیشرفته
ریاضیات پایه پیشرفته
نام مدرس: امیرهوشنگ انصاری
قیمت دوره: ۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان

1.شرایط برگزاری کلاس: با توجه به جدول برنامه تعیین شده در صفحه اصلی سایت هدف این کلاس هر هفته یک جلسه خواهد بود (شروع 14 آبان ماه جمعه ها 16:15 الی 19:15)

۲.محتوای آفلاین کلاس حداکثر ۲روز بعداز پایان کلاس اصلی در اختیار دانش آموزان قرار خواهد گرفت(به مدت یک هفته در پنل شخصی بر روی سایت و بعد از آن از طریق آپلیکیشن هدف در دسترس شما می باشد.)

۳.جزوه کلاس در قسمت جزوات (هم خام و هم پرشده) قرار خواهد گرفت.

 بارگزاری جزوات:

مورد اول_جزوات خام:بطور معمول حداقل ۱ الی ۲روز قبل از جلسه اصلی کلاس.

مورد دوم_جزوات پرشده کلاس:با توجه به صلاح دید دبیر همزمان با قرار گرفتن فیلم آفلاین در دسترس است.

۴.در صورت نیاز جلسات اضافه تر برای کلاسها

_روش اطلاع رسانی به دو صورت خواهد بود:

_دبیر مربوطه سر کلاس دانش آموزان را مطلع میکند.

_اطلاعیه ها در پنل دانش آموزی.

۵.آزمون های کلاسی: در بازه ساعتی مشخص در قسمت آزمون قابل رویت و پاسخگویی خواهد بود؛پس از اتمام ساعت آزمون پاسخ برای شما در قسمت همان آزمون قرار خواهد گرفت.

۶.تکالیف:توسط دبیر در کلاس مطرح میشود یا به صورت فایل در قسمت جزوات آپلود خواهد شد یا در قسمت تکالیف همان دوره

۷.برای استفاده از کلاس آنلاین از قسمت پخش زنده یا داشبورد وارد کلاس میشوید و محتوای ارائه شده در دسترس شما خواهد بود.

۸.توجه:محتوا آموزشی پس از یک ماه بعد از اتمام کلاس از دسترس دانش آموز خارج خواهد شد و دسترسی مجددا به آن وجود ندارد.

ویدیو های رایگان
مباحث
آفلاین استاد امیر هوشنگ انصاری
۲۰ جلسه
جلسه اول 14 آبان قدرمطلق
جلسه اول ۱۴ آبان قدرمطلق
جلسه دوم 21 آبان قدرمطلق
جلسه دوم ۲۱ آبان قدرمطلق
جلسه سوم 28 آبان قدرمطلق
جلسه سوم ۲۸ آبان قدرمطلق
جلسه چهارم 5 آذر قدر مطلق
جلسه چهارم ۵ آذر قدر مطلق
جلسه چهارم  5 آذر جز صحیح
جلسه چهارم ۵ آذر جز صحیح
جلسه پنجم 12 آذر حل تست
جلسه پنجم ۱۲ آذر حل تست
جلسه ششم 19 اذر تابع
جلسه ششم ۱۹ اذر تابع
جلسه 26 آذر تابع
جلسه ۲۶ آذر تابع
جلسه 3 دی اتمام تابع
جلسه ۳ دی اتمام تابع
جلسه 24 دی مثلثات
جلسه ۲۴ دی مثلثات
جلسه دهم 1 بهمن مثلثات
جلسه دهم ۱ بهمن مثلثات
جلسه یازدهم 15 بهمن مثلثات
جلسه یازدهم ۱۵ بهمن مثلثات
جلسه دوازدهم 22 بهمن مثلثات
جلسه دوازدهم ۲۲ بهمن مثلثات
جلسه سیزدهم 29 بهمن مثلثات
جلسه سیزدهم ۲۹ بهمن مثلثات
جلسه چهاردهم 6 اسفند مثلثات
جلسه چهاردهم ۶ اسفند مثلثات
جلسه پانزدهم 13 اسفند حد و پیوستگی
جلسه پانزدهم ۱۳ اسفند حد و پیوستگی
جلسه شانزدهم 20 اسفند حد و پیوستگی
جلسه شانزدهم ۲۰ اسفند حد و پیوستگی
آفلاین 8 فروردین
آفلاین ۸ فروردین
جلسه 19 فروردین احتمال
جلسه ۱۹ فروردین احتمال
جلسه 26 فروردین احتمال
جلسه ۲۶ فروردین احتمال
دوره های مرتبط
مشاهده موارد بیشتر
به راهنمایی نیاز دارید؟
راهنمای سایت