فیزیک پایه سالیانه
فیزیک پایه سالیانه
نام مدرس: امیر میرحسینی
قیمت دوره: ۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان

1.شرایط برگزاری کلاس: با توجه به جدول برنامه تعیین شده در صفحه اصلی سایت هدف این کلاس هر هفته یک جلسه خواهد بود (تدریس قسمت پایه ی کلاس کنکور استاد میرحسینی)

۲.محتوای آفلاین کلاس حداکثر ۲روز بعداز پایان کلاس اصلی در اختیار دانش آموزان قرار خواهد گرفت(به مدت یک هفته در پنل شخصی بر روی سایت و بعد از آن از طریق آپلیکیشن هدف در دسترس شما می باشد.)

۳.جزوه کلاس در قسمت جزوات (هم خام و هم پرشده) قرار خواهد گرفت.

 بارگزاری جزوات:

مورد اول_جزوات خام:بطور معمول حداقل ۱ الی ۲روز قبل از جلسه اصلی کلاس.

مورد دوم_جزوات پرشده کلاس:با توجه به صلاح دید دبیر همزمان با قرار گرفتن فیلم آفلاین در دسترس است.

۴.در صورت نیاز جلسات اضافه تر برای کلاسها

_روش اطلاع رسانی به دو صورت خواهد بود:

_دبیر مربوطه سر کلاس دانش آموزان را مطلع میکند.

_اطلاعیه ها در پنل دانش آموزی.

۵.آزمون های کلاسی: در بازه ساعتی مشخص در قسمت آزمون قابل رویت و پاسخگویی خواهد بود؛پس از اتمام ساعت آزمون پاسخ برای شما در قسمت همان آزمون قرار خواهد گرفت.

۶.تکالیف:توسط دبیر در کلاس مطرح میشود یا به صورت فایل در قسمت جزوات آپلود خواهد شد یا در قسمت تکالیف همان دوره

۷.برای استفاده از کلاس آنلاین از قسمت پخش زنده یا داشبورد وارد کلاس میشوید و محتوای ارائه شده در دسترس شما خواهد بود.

۸.توجه:محتوا آموزشی پس از یک ماه بعد از اتمام کلاس از دسترس دانش آموز خارج خواهد شد و دسترسی مجددا به آن وجود ندارد.


ویدیو های رایگان
مباحث
آفلاین استاد امیر میرحسینی
۴۳ جلسه
جلسه 13 مرداد الکتریسیته ساکن
جلسه ۱۳ مرداد الکتریسیته ساکن
جلسه 20 مرداد الکتریسیته ساکن
جلسه ۲۰ مرداد الکتریسیته ساکن
جلسه 29 مرداد الکتریسیته ساکن
جلسه ۲۹ مرداد الکتریسیته ساکن
جلسه 3 شهریور الکتریسیته ساکن
جلسه ۳ شهریور الکتریسیته ساکن
جلسه 10 شهریور الکتریسیته ساکن
جلسه ۱۰ شهریور الکتریسیته ساکن
جلسه 17 شهریور الکتریسیته ساکن
جلسه ۱۷ شهریور الکتریسیته ساکن
جلسه ۲۴ شهریور الکتریسیته ساکن
جلسه ۲۴ شهریور الکتریسیته ساکن
جلسه 21 مهر محاسبات گنگ
جلسه ۲۱ مهر محاسبات گنگ
جلسه 28 مهر محاسبات گنگ
جلسه ۲۸ مهر محاسبات گنگ
جلسه 5 ابان مدار الکتریکی
جلسه ۵ ابان مدار الکتریکی
جلسه 12 ابان مدار الکتریکی
جلسه ۱۲ ابان مدار الکتریکی
جلسه 14 آبان الکتریسیته ساکن مرور تابستان
جلسه ۱۴ آبان الکتریسیته ساکن مرور تابستان
جلسه 19 آبان مدار الکتریکی
جلسه ۱۹ آبان مدار الکتریکی
جلسه 21 آبان مرور تابستان
جلسه ۲۱ آبان مرور تابستان
جلسه 26 آبان مدارهای الکتریکی
جلسه ۲۶ آبان مدارهای الکتریکی
جلسه 28 آبان مرور تابستان
جلسه ۲۸ آبان مرور تابستان
جلسه 3 آذر الکتریسیته
جلسه ۳ آذر الکتریسیته
جلسه 10 آذر مدار
جلسه ۱۰ آذر مدار
جلسه 17 آذر مدار
جلسه ۱۷ آذر مدار
جلسه 24 آذر مدار
جلسه ۲۴ آذر مدار
آفلاین حل تست
آفلاین حل تست
آفلاین حل نمونه سوالات امتحان نهایی یازدهم
آفلاین حل نمونه سوالات امتحان نهایی یازدهم
جلسه 1 دی مدار
جلسه ۱ دی مدار
جلسه 22 دی فشار
جلسه ۲۲ دی فشار
جلسه 29 دی فشار مایعات
جلسه ۲۹ دی فشار مایعات
جلسه 6 بهمن فشار
جلسه ۶ بهمن فشار
جلسه 13 بهمن فشار
جلسه ۱۳ بهمن فشار
جلسه 20 بهمن فشار
جلسه ۲۰ بهمن فشار
جلسه 27 بهمن فشار
جلسه ۲۷ بهمن فشار
جلسه 4 اسفند فشار و گرما
جلسه ۴ اسفند فشار و گرما
جلسه 11 اسفند دما و گرما
جلسه ۱۱ اسفند دما و گرما
جلسه 18 اسفند مغناطیس و دما و گرما
جلسه ۱۸ اسفند مغناطیس و دما و گرما
جلسه 25 اسفند مغناطیس و دما و گرما
جلسه ۲۵ اسفند مغناطیس و دما و گرما
جلسه 17 فروردین مغناطیس و القا
جلسه ۱۷ فروردین مغناطیس و القا
جلسه 24 فروردین کار و انرژی
جلسه ۲۴ فروردین کار و انرژی
جلسه ۷ اردیبهشت هسته ای و ترمودینامیک
جلسه ۷ اردیبهشت هسته ای و ترمودینامیک
جلسه 14 اردیبهشت مدار مغناطیسی
جلسه ۱۴ اردیبهشت مدار مغناطیسی
جلسه 21 اردیبهشت فشار و مدار
جلسه ۲۱ اردیبهشت فشار و مدار
جلسه 28 اردیبهشت دینامیک و نوسان
جلسه ۲۸ اردیبهشت دینامیک و نوسان
جلسه 4 خرداد موج و کوانتوم
جلسه ۴ خرداد موج و کوانتوم
جلسه 11 خرداد تکمیل تست های کوانتوم و گرما و کارو انرژی
جلسه ۱۱ خرداد تکمیل تست های کوانتوم و گرما و کارو انرژی
جلسه 18 خرداد مرور کار و انرژی و گرما و مغناطیس
جلسه ۱۸ خرداد مرور کار و انرژی و گرما و مغناطیس
جلسه 25 خرداد
جلسه ۲۵ خرداد
دوره های مرتبط
مشاهده موارد بیشتر
به راهنمایی نیاز دارید؟
راهنمای سایت