عربی کنکور حضوری (دختران)
عربی کنکور حضوری (دختران)
نام مدرس: محمد واعظی
قیمت دوره: ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

قوانین و شرایط کلاسهای حضوری :

1) کلاسها طبق برنامه ارائه داده شده برگزار خواهد شد. و در صورت نیاز کلاس فوق العاده گذاشته خواهد شد

2) رعایت پوشش مناسب محیط آموزشی و همراه داشتن کارت واکسن الزامی میباشد.

3) بدون کارت واکسن از پذیرش دانش آموزان معذوریم.

۴) داوطلبی که بدون اطلاع ۲ جلسه غیبت غیرموجه داشته باشد ، ازحضور در جلسات بعدی محروم خواهد شد.

۵) انجام دادن تکالیف، شرکت در امتحانات ، رعایت قوانین کلاس و آموزشگاه، احترام به دبیر الزامی میباشد.

۶) درصورتی که داوطلب از مقررات آموزشگاه پیروی نکند، از کلاس محروم شده و وجه مسترد نخواهد شد.

7) در جریان باشید بعد از ثبت نام به هیچ عنوان امکان انصراف یا جابه جایی کلاس وجود نخواهد داشت.


ویدیو های رایگان
به راهنمایی نیاز دارید؟
راهنمای سایت