تست زدن و شرایط آن

اگر داوطلب کنکور هستید، باید بدانید برای قبولی در کنکور سراسری و ورود به دانشگاه معتبر و درجه یک باید رتبه و امتیاز خوبی در کنکور کسب نماید.لذا برای اینکه بهترین و بالاترین رتبه در کنکور در داشته باشین باید بهترین و سریع ترین روش تست زدن در کنکور بلد باشین .تا سرعت العمل شما در آزمون دو چندان  شود. تست زدن در کنکور به صورت چهار گزینه‌ای می‌باشد.عدم آگاهی دانش آزمون از این  چهار گزینه‌ای  باعث شده نتوانند،نتیجه دلخواه و مطلوبی کسب نمایند.زیرا تا قبل از آن دانش‌آموزان با سوالات چهار گزینه‌ای به صورت کاملی آشنایی نداشته، از آنجایی که امتحانات در طول دوران مدرسه به صورت تشریحی بوده، باعث شده دانش‌آموزان درک کاملی از سوالات چهارگزینه‌ای نداشته باشند وپاسخ به سوالات چهارگزینه‌ای برایشان دشوار و مبهم بوده.

تست زدن به ما کمک می‌کند، تا با نمونه سوالات آزمون آشنایی داشته باشیم، درصد قبولی در آزمون را برای ما چند برابر میکند،بنابراین آگاهی داشتن از تکنیک‌های تست زدن در کنکور،شرکت در آزمون کنکور را برای ما سهل و آسان نموده. برای آگاهی بیشتر از تکنیک های تست زنی و شرایط آن در مباحث بعدی باهم همراه باشید.

انواع تست زدن و شرایط آن

 

برای اینکه سرعت العمل در تست زدن بالارود و درصد قبولی را افزایش دهد باید روش و شرایط تست زدن را به خوبی بلد باشیم، این کار ملزم به مطالعه بیشتر و تست زدن بیشتر می‌باشد.برای اینکه بتوانیم آزمون سراسری را به خوبی پشت سر بگذاریم، باید تست زن ماهر و حرفه‌ای باشیم

انواع تست زدن و شرایط آن

تست زدن آزمایشی

این نوع تست در یادگیری مطالب بسیار تأثیرگذار می‌باشد، و بهترین روشی است؛ که فرد می‌تواند در دوران کنکور انجام دهد. در این روش یادگیر‌ی، مهم‌ترین اصول در تست زدن می‌باشد، دانش آموز باید پس مطالعه دروس، سراغ تست مربوطه برود

تست های جمع بندی

 برای موفقیت در کنکور سراسری  لازم است؛ پس از پایان سال تحصیلی، دروس و مطالب مورد نیاز را به صورت چکیده جمع بندی و خلاصه کرده باشید، و به مطالعه آن‌ها بپردازید،و از کتاب‌های تستی بهره بگیریم، در پایان تست زدن حتما درصد گیری کنید و مباحث ضروری و مفید را یادداشت برداری کنید. این روش به شما کمک می‌کند تا بتوانید برنامه ریزی دقیقی در تست زدن داشته باشید.

تست زدن ازمایشی

این روش،بهترین روش برای سنجش اطلاعات و آگاهی خود می‌باشد.شرکت در تست آزمونی یا آزمایشی باعث تنظیم زمان در تست زدن می‌باشد.

پس پایان تست‌های آزمونی بهترین کار نکته برداری از تست‌های مهم و نتیجه گیری آن است.باید فضای کنکور برای خود شبیه سازی کنیم و از روش های تست زدن بهره بگیریم.

تکنیک تست زدن و شرایط آن

برای اینکه سرعت العمل در تست زدن بالارود و درصد قبولی را افزایش دهد باید روش و شرایط تست زدن را به خوبی بلد باشیم، این کار ملزم به مطالعه بیشتر و تست زدن بیشتر می‌باشد.برای اینکه بتوانیم آزمون سراسری را به خوبی پشت سر بگذاریم، باید  درتست زدن  بسیارماهر و حرفه‌ای باشیم،یادگیری تکنیک ها بهترین کمک در این خصوص می باشد.

فهمیدن سوال

در صورتی می‌توانیم ،در کنکور موفق باشیم،که سوال را به خوبی متوجه شویم و درک کنیم.بهترین روش برای اینکار طرح سوال متعدد می‌باشد، ما باید بتوانیم برای خود سوال متعددی بدون درنظر گرفتن پاسخ طرح کرده و درک کنیم،این کار فقط با تمرین و تکرار امکان پذیر است.

تمرین و تکرار بسیار

تکرار و تمرین تست زدن ،تمرکز در تست زدن را دو چندان میکند و تمرکز داشتن یکی از مهم‌ترین نکات در تست زدن می‌باشد؛ برای افزایش تمرکز نیاز به تمرین و تکرار بسیار تست زدن می‌باشد.

تمرین و تکرار بسیار

مدیریت زمان

زمان در آزمون بسیار مهم است، و چه بسا آزمون کنکور سراسری باشد.ما باید  برای پاسخ به هر سوال زمان بندی درستی داشته باشیم. که در پاسخ به تمام سوالات

دچار کمبود زمان نشویم. از تلف کردن وقت برای پاسخ به یک سوال بپرهیزیم. مثلاً اگر برای یک آزمون ۳۰دقیقه فرصت داشته باشیم، ۲۰دقیقه وقت برای پاسخ به سوالات بگذاریم و وقت باقی مانده به مرور آن‌ها بپردازیم.

ضربدر و منها

روشی بسیار سهل و آسان در آزمون می‌باشد، سوالاتی که پاسخ آن را می دانیم، میزنیم، و سوالاتی که برای ما مبهم و دشوار است را با علامت ضربدر و منها برای خود مشخص می‌کنیم

حذف گزینه

برای پاسخ دادن به یک سوال،اولین کار درک آن سوال است؛ چنانچه بتوانیم مفهموم یک سوال را به خوبی درک کنیم،گزینه‌های اشتباه برای ما به صورت خودکار در نگاه اول حذف می‌شوند.بنابرابن ابتدا به مفهوم سوال توجه کنیم و سپس وقت خود را بر روی گزینه‌های درست بگذاریم.


کلام آخر

کنکور برای دانش آموزان، بسیار مهم و ضروری بوده،عدم آگاهی آن‌ها از سوالات چهارگزینه‌ای انگیزه آن‌ها  برای در شرکت در کنکور از بین برده، برای حل چنین مشکلی نیازمند به مشاورین مجرب هستیم، تا بهترین و سریع ترین روش تست زدن را به ما بیاموزند، بهترین مشاوره و موسسه میتواند آکادمی هدف باشد، که بسیار کار بلند و در حرفه خود ماهر هستند.

You may also like